Advokatfirman Bosten

Advokatfirman Bosten innehas av advokat Jonas Bosten, ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1997.

Advokat Jonas Bosten har varit verksam på advokatbyrå sedan 1994 och arbetade dessförinnan, mellan 1990 och 1994, vid domstol.

Advokat Jonas Bosten var tidigare delägare i Advokatfirman Lorenius & Partners men driver sedan september 2006 advokatverksamhet i egen regi.

Advokatfirmans inriktning är civilrättslig med tyngdpunkten på processer och biträde vid de flesta typer av tvister och förhandlingar.

Advokatfirman Bosten har ett samarbetsavtal med Villaägarnas riksförbund innebärande i korthet att medlemmar som hänvisas via villaägarna har rätt till viss rådgivning och vissa andra förmåner.


Arvsrätt

puffbild1

Advokatfirman Bosten ger biträde inom området arvsrätt innefattande samtliga frågor som uppstår vid dödsfall.

Läs mer

Byggjuridik

bygg

Advokatfirman Bosten biträder vid frågor förknippade med främst konsumententreprenader och tvister mellan konsument och hantverkare rörande större eller mindre ombyggnationer och renoveringsarbeten

Läs mer

Fastighetsrätt

puffbild3

Advokatfirman Bosten biträder i frågor rörande köp och försäljning av fastigheter såsom vid upprättande och tolkning av köpekontrakt.

Läs merResponsiv hemsida levererad av Wiseweb